Plzenští důchodci mají 100 důvodů k úsměvu

10.10.2018

Žáci ZŠ Rodinná Plzeň se zapojili do našeho projektu „Sto důvodů k úsměvu“, který vznikl pod záštitou Nadačního fondu Tesco k oslavě stého výročí založení Československa. Hlavní ideou tohoto projektu je propojování generací za účelem poskytnout seniorům věci, které jim udělají radost. Projekt probíhá v září a říjnu v šesti městech po celé republice.

Žáci základní školy se vydali do naší prodejny a vybrali zboží, které si senioři z domova důchodců přáli. Dodávka Tesco pak tento nákup přivezla přímo k domovu důchodců a děti dárky rozdaly všem seniorům. „Moc se nám tato akce líbí, protože děti mají možnost poznat i jiné seniory, než jsou ty z rodiny, a také jim mohou přímo pomoci. Charitativních akcí existuje mnoho, ale u této přímo vidíme my i děti, kam prostředky putují, což přirozeně zvyšuje pocit sounáležitosti,“ říká Daniela Trojovská, vedoucí Žákovského parlamentu 28. ZŠ Rodinná Plzeň.

Velkou roli v projektu hraje i osobní setkání dětí a seniorů.  „Do projektu jsme se přihlásili proto, abychom udělali radost všem, tedy seniorům i dětem. Radost obdarovat i byt obdarován,“ vysvětluje Antonín Kmoch, ředitel Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni.