VIDEO: Zpráva od Davea Lewise – měsíční listopadový update

21.11.2018

Milé kolegyně, milí kolegové,

minulý týden jsem nahrál svůj měsíční listopadový update, který najdete zde, protože směřujeme k důležitému období pro naše zákazníky napříč celou Tesco skupinou.

Během posledních týdnů jsme připravili eventy pro kolegy na všech našich trzích, abychom sdíleli  naše plány, jak lépe obsluhovat naše zákazníky. Ve Velké Británii jsme kolegy informovali o našem nadcházejícím stém výročí, které bude oslavou 100 let skvělé hodnoty. Ve střední Evropě Matt a jeho tým informovali o významném pokroku, kterého dosáhli při plnění své strategie na konferenci pro kolegy v Brně. V Asii Malajsie i nadále dosahuje dobrého výkonu a v Thajsku jsme informovali o změnách, které povedou k posílení našeho podnikání v budoucnu.

Minulý týden jsme sdíleli zprávu o pokroku, který jsme udělali po roce od uvedení Little Helps Planu, který definuje tři pilíře „lidé, produkty a místa“, v klíčových oblastech, jakými jsou obaly, pomoc lidem a komunitám. V této zprávě jsme také oznámili nové partnerství s WWF, které nám pomůže urychlit pokrok a poskytnout našim zákazníkům cenově dostupné, zdravé a udržitelné potraviny. Společně pomůžeme zákazníkům zdravě jíst a mít přitom na zřeteli přírodu a v oblasti potravinářské výroby nám to umožní pracovat na odstranění odpadu.

Děkuji za veškerou Vaši práci.

Opatrujte se,

Dave

**************

Dear colleagues,

Last week I recorded my monthly update for November here, as we head into an important time for our customers across the Group.

Over recent weeks, we have held colleague events in all our markets – sharing our plans to serve shoppers better. In the UK, we briefed colleagues on our centenary, celebrating 100 years of great value. In Central Europe, Matt and the team gave an update on the significant progress they have made against their strategy at their colleague conference in Brno. And in Asia, Malaysia continues to perform well and we have briefed colleagues in Thailand on changes to strengthen our business for the future.

In the last week, we have shared a progress update on year one of the Little Helps Plan report, which sets out how we’re doing under the three pillars of people, products and places in areas like packaging, helping people get on, and supporting communities. As part of this update, we announced a new partnership with WWF to help us accelerate progress and deliver affordable, healthy, sustainable food for our customers. Together we will help customers eat more sustainably, restore nature in food production and work to eliminate waste.

Thank you for all your continued hard work.

Take care,

Dave