Tesco věnovalo finanční dar na podporu potravinových bank

17.12.2018

 Tesco věnovalo finanční dar na podporu potravinových bank

Jak všichni víte, v sobotu 10. listopadu 2018 se v celé České republice uskutečnila Národní potravinová sbírka. Do ní se zapojilo nakonec 108 vybraných obchodů Tesca v celé zemi a velký počet dobrovolníků z řad zaměstnanců, neziskových organizací a dalších dobrovolníků.

V Tescu se podařilo vybrat celkově úctyhodných 119 tun potravin a drogerie na pomoc lidem v nouzi, z toho zákazníci Tesca darovali nejvíce zboží v porovnání se zákazníky jiných maloobchodních řetězců.

Tím ale pomoc Tesca ještě neskončila.  Zároveň jsme navýšili dary našich zákazníků a podpořili jsme potravinové banky finančním darem ve výši 640 000 Kč.

11. prosince 2018 si šek v hodnotě 640 000 Kč převzala ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová z rukou manažera oddělení komunikace Jána Kondáše. Veronika Láchová k tomu dodává: „Česká federace potravinových bank je velmi vděčná, že mezi obchodními řetězci nachází stále více podporovatelů. Peníze poskytnuté Tesco ČR budou využity na rozvoj a podporu potravinových bank v celé České republice. Díky této nemalé částce bude možné podpořit provoz potravinových bank i jejich rozvoj, zejména pak v době, kdy nám na začátku roku citelně schází finance. Děkujeme, že díky těmto prostředkům nemusíme omezovat provoz a poskytovat jídlo více 100 000 lidí v celém Česku.“