Zpráva od Patrika Dojčinoviče: Boj proti potravinovému odpadu

8.1.2019

Milé kolegyně, milí kolegové,

věřím, že v naší společnosti není nikdo, kdo by neslyšel o našem úsilí vypořádat se s plýtváním potravin. Jídlo hraje nesmírně důležitou roli v našich životech coby jednotlivců, ale je také klíčovou oblastí našeho podnikání. Tesco je jedním z největších odběratelů a prodejců potravin na světě, a proto máme přirozeně velký zájem o tuto oblast. To s sebou nese skutečnou odpovědnost, a proto se zaměřujeme na transparentnost této oblasti a bojujeme za zveřejňování údajů o potravinovém odpadu. Znamená to pro nás rovněž příležitost využití naší pozice ke spolupráci s našimi partnery a s našimi zákazníky, abychom zajistili  udržitelný stav při zacházení s potravinami.

Dnes můžeme směle říci, že Tesco je lídrem v boji s potravinovým odpadem v naší zemi. Začíná to už u nás samých, kdy kolegové každodenně podporují darování přebytečných potravin těm, kteří je potřebují. To znamená, že spolupracujeme s našimi partnery a dodavateli a podporujeme je, abychom společně pomohli snižovat množství odpadu. Jsme hrdí na naše inovace, jako je efektivita logistiky, řada produktů “perfektně nedokonalé (Perfectly Imperfect)” v nabídce ovoce a zeleniny, iniciativa k ukončení BOGOF v sortimentu čerstvého ovoce a zeleniny nebo naše poslední iniciativa  – snaha o spuštění aplikace Food Cloud. V Tesco finančním roce 2017/18 jsme v ČR darovali téměř 869 tun neprodaných potravin našim potravinovým bankám a místním komunitám, což představovalo asi  2 069 048 porcí jídel pro lidi v nouzi. Není to jen o samotném porozumění problému, ale i o vašem osobním zapojení do kampaně a o vaší iniciativě a za to vám velmi děkuji!

Nyní se snažíme naše aktivity ještě rozšířit a chceme se s našimi zákazníky podělit o veškerou práci, kterou děláme v souvislosti s plýtváním potravin, abychom i jim umožnili pocítit míru osobního vlivu a zapojení se. V našich obchodech uvidíte brzy plakáty o potravinovém odpadu, protože chceme vtáhnout do této problematiky co nejvíce lidí, aby se i oni dozvěděli, proč je boj s potravinovým odpadem tak důležitý, a my bychom chtěli, aby i naši zákazníci věděli o tomto našem přístupu.

Děkujeme, že podporujete tuto důležitou součást našeho podnikání.

Patrik Dojčinovič

 

Ukázka plakátu, který můžete vidět na našich obchodech v rámci boje proti plýtvání potravinami.