Aktuální informace a video k přestavbě kanceláří na Edenu

4.2.2019

Milé kolegyně, milí kolegové,

rádi bychom s vámi sdíleli aktuální informace o přestavbě na 4. a 5. patře. Práce na rekonstrukci kanceláří jsou komplexní a zasahují nejen do interiérových prvků, ale i do stavebních prvků a technologií. Avšak tyto práce jsou komplikovanější, než jsme očekávali a naším cílem stále zůstává provedení prací ve vysoké kvalitě ve všech oblastech, které si to vyžadují. To však zabere více času na provedení, a proto se posouvá konec 1. fáze přestavby. Novým datem pro dokončení rekonstrukce 5. patra je neděle 3. března 2019. Podívejte se na krátké VIDEO o tom, jak práce na 5. patře probíhají.

Od pondělí 4. března do čtvrtka 7. března budeme průběžně stěhovat kolegy z 1. patra do zrekonstruovaného 5. patra. Začátek přestavby a stěhování na 4. patře je tedy naplánován na pátek 8. března 2019 na 13 hodin.

Abychom se mohli držet časového harmonogramu jednotlivých prací, kolegové z IT oddělení v pátek 8. března po 13. hodině začnou odpojovat počítače a pevné telefony. Na ně hned naváže stěhovací agentura.

Od pondělí 18. února dopoledne budou u výtahů v 1. a 4. patře k dispozici krabice a štítky na dokumenty a materiály, abyste si mohli začít balit své věci. Současně budou na patře rozmístěny hliníkové kontejnery určené na likvidaci citlivých dokumentů. Pro likvidaci dalších nepotřebných materiálů, budou přistaveny klece poblíž tiskáren. Využijte, prosím, této příležitosti na redukci nepotřebných dokumentů.

Níže naleznete základní praktické body a pokyny ke stěhování kolegů ze 1. patra a 4. patra:

 • Veškeré krabice a další věci kpřesunu označte štítkem s Vaším jménem. Použijte štítky, které budou k dispozici spolu s krabicemi u výtahů.
 • Do krabic si prosím zabalte všechny své osobní věci a odvezte si je domů. Po přestavbě bude mít každý zaměstnanec kdispozici jednu skříňku na osobní věci (o rozměrech 480 mm výška x 500 mm hloubka x 400 mm šířka).
 • Do krabic si, prosím, sbalte veškerý obsah skříní, kartoték a označte je názvem svého oddělení a jménem zaměstnance.
 • Dále si zabalte veškeré věci z trezorů, oken a stolů (kromě počítačůa telefonů).
 • Počítače není nutné balit, o ty se postará IT oddělení. Pevné telefony, prosím, neodpojujte.
 • Také šuplíky stolů je nutné vyklidit. Všechny krabice pečlivě označte názvem svého oddělení a jménem zaměstnance.
 • Vpondělí února pro vás na patro do blízkosti tiskáren umístíme klece určené pro likvidaci nepotřebných věcí (směsný odpad a papír), které budou pravidelně měněny.

V souvislosti s tím, prosím, věnujte také pozornost následujícím pokynům:

 • Zasedací místnosti

Prosím, nerezervujte si již pro vaše březnové a dubnové schůzky místnosti na 4. patře. Pokud máte již vytvořenou rezervaci místnosti, která se nachází na 4. patře, zrušte ji a přesuňte setkání do jiné místnosti.

 • Místnost 206 je vyloučena z možností rezervace

Od 4. ledna 2019 je TP místnost 206 na 2. patře vyjmuta z nabídky místností pro rezervace a bude dočasně využívána IT oddělením. Technika pro telepresence schůzky bude přesunuta dočasně do místnosti 201, která bude dostupná pro rezervaci a využití.

 • Bezpečnost práce na 4. patře

Patro se od 8. března 2019 stává podle stavebního zákona staveništěm, na které je z důvodu nebezpečí úrazu nepovolaným osobám (bez osobních ochranných pracovních prostředků) vstup zakázán, proto prosím 4. patro nenavštěvujte, o průběhu prací vás budeme průběžně informovat.

 • Požární ochrana

Přes veškerá preventivní opatření mohou stavební práce představovat zvýšené riziko vzniku požáru, proto vám chceme také připomenout základní pravidla evakuace. V případě že uslyšíte houkající sirénu, ihned ukončete práci a opusťte budovu nejkratší únikovou cestou. Na shromaždišti před budovou u fontány vyčkejte dalších pokynů. Pokud máte návštěvu, informujte a evakuujte i svou návštěvu. Při evakuaci nepoužívejte výtah.

 • Kde najdete při přestavbě kolegy ze patra

Kolegové ze 4. patra budou po dobu stavby pracovat na 1. patře. Náhradní pracovní místa pro ně budou zřízena také v Tescu Skalka nebo na Národní třídě.

Pokud máte své pracoviště na 4. patře, prosím zabalte si vše do pátku 8. března 2019 do 13 hodin, abychom mohli včas začít s pracemi. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat kolegy z oddělení Property e-mailem či telefonicky (jakub.mertl@tesco.com, dita.flekalova@tesco.com)

S pozdravem

Váš Property tým