VIDEO: Trvale udržitelné obaly – o co vlastně jde?

5.2.2019

Trvale udržitelné obaly – o co vlastně jde?

Dnes jsme zveřejnili naše závazky ve střední Evropě. Naším cílem je snížit negativní vliv obalů na životní prostředí. Zaměříme se na vícero různých iniciativ, v rámci kterých se budeme snažit dosáhnout toho, abychom:

  • Do konce roku 2020 odstranili všechny obtížně recyklovatelné obalové materiály u produktů značky Tesco.
  • Do roku 2025 zajistili, aby obaly produktů značky Tesco  byly vyrobené ze 100 % recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů.
  • Vytvářeli koalice a navázali spolupráci s dalšími maloobchodníky, dodavateli, firmami z obalového a odpadového průmyslu s cílem maximalizovat využití, recyklaci a opětovné použití plastových obalových materiálů.

Jaké jsou naše aktuální konkrétní plány? Jak chceme dosáhnout těchto našich cílů? Jak kdokoli z nás může pomoci? Čtěte dál a podívejte se na video zde:

  1. Nahradíme nerecyklovatelné materiály.

Naším cílem je odstranit u výrobků naší značky všechny obtížně recyklovatelné materiály. O tomto záměru jsme už diskutovali s našimi dodavateli a budeme s nimi spolupracovat na zjednodušení druhů materiálů, které používají při balení našich výrobků tak, aby se obaly daly snadněji recyklovat.

Cílem je, abychom v Tescu používali 100 % recyklovatelné obaly a do roku 2020 jsme se zbavili všech obalů z obtížně recyklovatelných materiálů jako jsou PVC, PS, PC nebo celofán.

2. Aby do roku 2025 byly obaly produktů značky Tesco 100 % recyklovatelné nebo opakovaně použitelné.

Chceme zabezpečit, aby naše obaly byly navrženy tak, že je bude možné znovu použít, recyklovat a opakovaně využít.

Naše obaly musí být navrženy tak, aby se žádná část obalu nestala nerecyklovatelnou, například tak, že dva recyklovatelné materiály drží spolu, což ve skutečnosti obal udělá nerecyklovatelným.

Budeme používat minimální anebo přiměřené množství materiálů na zabezpečení bezpečnosti, kvality a potřeb trhu. Pokud je to možné, snížíme tloušťku a váhu součástí obalů.

Stejná pravidla platí pro obaly pro přepravu – ty, které zůstávají na obchodech.

3. Budování aliancí

Zjednodušení obalových materiálů je jen prvním krokem k dosažení tzv. uzavřené recyklační smyčky. Je to podobný přístup k obalům, jaký známe z oběhového hospodářství – systém třídění, ve kterém jsou všechny materiály opětovně používané nebo se vracejí a následně recyklují anebo rekuperují pro jiné použití, takže do odpadu v konečném důsledku nic neodchází. Vytvoření uzavřené smyčky si vyžaduje širokou spolupráci vlád, výrobců obalů a produktů a maloobchodu. Záleží také na zákaznících a jejich výběru trvale udržitelných produktů a pomoci s opakovaným používáním a recyklací. 

V Tescu povzbuzujeme a zapojujeme všechny, protože pouze společným úsilím pokročíme blíže k vytvoření uzavřené smyčky.

Práce na vytvoření trvale udržitelných obalů je dlouhodobý cíl a ambice. V následujících měsících a letech v našich obchodech vyzkoušíme a implementujeme mnoho vzrušujících nápadů a iniciativ. Dozvíte se o nich také na naší webové stránce, nezapomeňte ji proto co nejčastěji navštěvovat.