Podívejte se na záznam prezentace Matta Simistera z Retail Summitu

6.2.2019

Pokud jste nestihli sledovat přímý přenos úterní prezentace Matta Simistera z Retail Summitu v Praze, můžete se podívat na záznam, který jsme pro vás připravili. Prezentace začíná v čase 41:07.

Zpráva od Matta Simistera: Snížení vlivu obalového odpadu na životní prostředí

Milé kolegyně, milí kolegové,

dnes se účastním Retail summitu v Praze, kde prezentuji náš přínos k tématu cenově dostupných, zdravých a udržitelných potravin a jakou úlohu v této oblasti máme.

Dnes jsou velmi kvalitní potraviny pro zákazníky běžně dostupné a my je nabízíme prostřednictvím produktů vlastních značek, v podobě produktových řad Exkluzivně v Tescu a Tesco Finest. Čerstvá zelenina a ovoce jsou u nás cenově dostupné pro všechny po celý rok.

Jako vedoucí maloobchodní prodejce víme, že máme zodpovědnost za to, aby potraviny byly nejen cenově dostupné a zdravé, ale také trvale udržitelné.

Kdekoli vzniká potravinový odpad, chceme spolupracovat s dodavateli, potravinovými bankami a charitativními organizacemi s cílem rozvíjet udržitelný dodavatelský řetězec a zabezpečit minimalizaci potravinového odpadu.

V minulém roce jsme dosáhli velkého pokroku v boji proti plýtvání potravinami a vypadá to tak, že v tomto trendu budeme pokračovat i letos. Jsme opravdu hrdí na práci, kterou jsme udělali ve střední Evropě v boji proti plýtvání potravinami. V roce 2017/18 jsme snížili celkové množství našeho potravinového odpadu o 30 %. Celkově jsme darovali 10 639 tun potravin potravinovým bankám a místním charitativním organizacím.

I nadále budeme pokračovat v práci s charitativními organizacemi a zavádět inovace, jako je aplikace FoodCloud.

Nyní rozšiřujeme naše ambice i na obalový odpad.

Uvědomujeme si naši zodpovědnost a chceme stát v čele změny, a proto jsme začali pracovat na různých iniciativách zaměřených na obaly. Naším cílem je, abychom:

  • Do konce roku 2020 odstranili všechny obtížně recyklovatelné obalové materiály u produktů značky Tesco.
  • Do roku 2025 zajistili, aby obaly produktů značky Tesco  byly vyrobené ze 100% recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů.
  • Vytvářeli koalice a navázali spolupráci s dalšími maloobchodníky, dodavateli, firmami z obalového a odpadového průmyslu s cílem maximalizovat využití, recyklaci a opětovné použití plastových obalových materiálů.

My  všichni můžeme pomoci tím, že se postaráme o to, aby všechny papírové a lepenkové obaly a fólie sloužící pro přepravu, byly shromážděny a odeslány k recyklaci do našich distribučních center. To nám pomůže naplnit naši ambici nulového odpadu odeslaného na skládku z našich provozů.

V Tescu se snažíme o pozitivní změnu a každý z nás k ní může přispět svým dílem. Jsem přesvědčen, že můžeme počítat s vaší podporou a angažovaností, díky nimž je Tesco jedinečnou, společensky a environmentálně zodpovědnou společností.

Matt