Aktualizace CE Pravidel pro výuku anglického jazyka

1.4.2019

Milé kolegyně, Milí kolegové,

Naše společnost operuje na čtyřech trzích ve střední Evropě a angličtina se stává nezbytností, která nám umožňuje komunikovat s kolegy. Kolegové v mezinárodních týmech využívají znalost anglického jazyka na pravidelné bázi a my je chceme podporovat ve zlepšování této dovednosti, aby se při své každodenní práci cítili příjemně.

Aktualizovali jsme CE Pravidla pro výuku anglického jazyka, která jsou účinná od 1. dubna 2019. Naleznete v nich informace o tom, kdo má na výuku nárok, jak lekce probíhají a jakým způsobem budou vaše jazykové znalosti ověřovány. V pravidlech s touto aktualizací nedošlo k žádným významným změnám. Pravidla v českém a anglickém jazyce naleznete zde.

Váš CE tým pro tvorbu interních předpisů

*****************

CE English Lessons Policy – update

Dear colleagues,

Our company are operating in four markets in Central Europe and English language becomes necessity that enables our colleagues to communicate with each other – usually colleagues working in international teams need to use English on regular basis. We want to support them in improving their skills so they feel comfortable in every day work.

We have updated the CE English Lessons Policy, which is valid from 1st of April 2019. In this policy you will find out who is eligible for lessons, how will lessons look like and how the process of reviewing your language skills will look like. There is no major change in the policy. You can find the local and English version of the policy here.

CE Policy Team