ISO 45001 pro distribuční centra

3.4.2019

Milé kolegyně, milí kolegové,

s radostí vám oznamujeme, že naše polské distribuční centrum obdrželo certifikát EN 45001 „Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Tento certifikát zaručuje vysoké bezpečnostní standardy ve všech polských distribučních centrech. Nyní je naším cílem zavést veškeré prvky těchto systémů do ostatních distribučních centrech napříč celou střední Evropou.

Certifikát ISO potvrzující nejvyšší standardy bezpečnosti v našich DC

Bezpečí a ochrana našich kolegů byly vždy hlavními prioritami společnosti Tesco. Zavázali jsme se k neustálému zlepšování standardů bezpečnosti práce a naším cílem je minimalizovat pracovní úrazy a nemoci, díky čemuž bude Tesco bezpečným místem pro práci. Jsme opravdu hrdí, že naše úsilí v této oblasti bylo potvrzeno nezávislými auditory.

ISO 45001 zaručuje, že se nespokojujeme s obvyklými postupy, které mají zaručit bezpečí a ochranu. Norma klade důraz na rozvoj prevence a neustálé zlepšování. Podporuje bezpečnost na celém pracovišti a vztahuje se také na naše obchodní partnery. Konečným cílem je snížení a minimalizace rizik prostřednictvím eliminace potencionálních hrozeb a neshod na pracovišti.

Zavedení požadavků dle ISO 45001 nám v Polsku trvalo téměř 18 měsíců. Rádi bychom poděkovali všem našim kolegům, kteří se na tomto procesu podíleli, za jejich usilovnou práci, angažovanost a cílevědomost. Týmy People safety a Distribution odvedli neskutečný kus práce, aby naše distribuční centra byla lepším a bezpečnějším místem k práci. Chtěli bychom také poděkovat všem kolegům, kteří pracují v DC, a kteří nové standardy pečlivě dodržují, čímž napomáhají neustálému zlepšování.

Dalším krokem k naplnění našeho závazku pro zvýšení bezpečí a ochrany je zavedení standardů ISO 45001 do všech distribučních center ve střední Evropě. Chceme zajistit, že kdykoliv s námi kdokoliv spolupracuje, není pouze v bezpečí, ale také cítí spoluzodpovědnost za svou vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Děkujeme vám

Zsolt Palinkas a Jim Whitehead