Naše čerstvé džusy a smoothie v novém, ekologičtějším obalu

15.4.2019

Tesco představuje džusy a smoothie vlastní značky v nových lahvích, vyrobených z r-PET. Tyto lahve obsahují 30 % až 50 % recyklovaných materiálů. Jedná se o pokračování našeho závazku snížit dopad obalových materiálů na životní prostředí.

Džusy a smoothie naší Tesco značky jsou nyní k dostání v nových, upravených obalech. Tato na první pohled nepostřehnutelná změna přináší velké ekologické výhody. Lahve o objemu 250 ml a 1 litr jsou vyrobeny z 30 % z recyklovaných materiálů a lahve o objemu 750 ml jsou vyrobeny z 50 % z recyklovaných materiálů. Lahve jsou vyrobeny z r-PET, což je polyester vyrobený s využitím recyklovaných plastových obalů, zejména z nápojových obalů. Díky znovuvyužití plastového materiálu, který by jinak skončil jako odpad, přispívají tyto nové lahve k vytvoření uzavřené odpadové smyčky.

Tato změna ve využití plastových materiálů používaných na výrobu lahví pro džusy a smoothie znamená o 3 287 kilogramů méně plastů v České republice!

Podle analýzy PlasticsEurope* bylo v roce 2017 v Evropě vyprodukováno 64,4 milionů tun plastů, z toho 7,4 % byly obaly vyrobené z PET materiálu. Průzkum ukazuje, že povědomí o dopadu obalů na životní prostředí se každým rokem zvyšuje. V letech 2006–2016 vzrostla recyklace plastových obalů až o 74 %.

Chceme našim zákazníkům pomáhat činit zodpovědné a ekologické rozhodnutí. Jak jsme se zavázali již dříve, naším přáním je snížit dopad plastových odpadů na životní prostředí. Nejlepším příkladem naplňování tohoto závazku jsou nové obaly na naše džusy a smoothie.

Na začátku letošního roku jsme zveřejnili náš plán, dle kterého budou všechny produkty značky Tesco baleny v recyklovaných či znovupoužitelných obalech do roku 2025. Avšak ještě před tím, do roku 2020, hodláme odstranit z obalů produktů naší značky všechny nerecyklovatelné materiály. Cílem je snížit množství obalů ve všech směrech našeho působení. Kromě toho chceme vybudovat koalice s maloobchodníky, dodavateli, obalovým průmyslem a průmyslem zpracování odpadů, aby se maximalizovalo využití, recyklace a opětovné použití plastových obalů.

*Zdroj: https://www.plasticseurope.org/en/resources/publications/619-plastics-facts-2018