Tesco uspořádalo Central Europe Food Waste Conference 2019

5.6.2019

Letošní, v pořadí již 4. konference se uskutečnila 5. června 2019 v Praze a přivedla dohromady odborníky z veřejného, soukromého i neziskového sektoru z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, kteří v rámci tematických panelů diskutovali o důležitosti boje proti plýtvání potravinami ve spojitosti s produkcí obalového odpadu, jelikož je nezbytné pohlížet na tyto otázky společně, abychom v potravinovém řetězci doznali na poli udržitelného rozvoje výrazných změn. S tím úzce souvisí metodika správného měření, která napomůže určit a pochopit klíčové faktory způsobující plýtvání potravinami. Díky ní víme kde, kdy a v jakém měřítku k plýtvání dochází.

K měření potravinového odpadu přistupuje Tesco velmi zodpovědně a od roku 2017 pravidelně zveřejňuje zprávy o potravinovém odpadu. Během posledních dvou let dokonce snížilo potravinový odpad o neuvěřitelných 55 %  a splnilo tak jeden z cílů Organizace spojených národů, kterým se organizace zavazují snížit potravinový odpad o polovinu do roku 2030. Současně 2052 tun jídla věnovalo Tesco lidem v nouzi.

Zástupci Tesco během konference vyzvali i ostatní organizace, aby se k nám přidaly a data o potravinovém odpadu zveřejňovaly také, protože sdílení dat je jednou z efektivních cest jak bojovat proti potravinovému plýtvání.

Všichni spíkři se shodli, že v rámci rostoucí populace je velmi důležité hledat cesty, jak snižovat potravinový odpad, a to napříč celým potravinovým řetězcem. Zde hraje důležitou roli vzdělávání spotřebitelů, našich zákazníků, protože domácnosti jsou tím místem, kde vzniká nejvíce potravinového odpadu.

K dalším závazkům naší společnosti patří darování potravinových přebytků prostřednictvím potravinových bank a místních charit potřebným, snižování obalového odpadu, přechod na 100% recyklovatelné obalové materiály a aktivní spolupráce s dalšími maloobchodními řetězci, dodavateli, zástupci obalového průmyslu i zpracovateli odpadu v oblasti hledání nových způsobů boje proti plastovému odpadu.