Kurzy o problematice plýtvání potravinami, podpora pěstounské péče, v kůži seniora – seznamte se s dalšími projekty

1.7.2019

Potravinová banka v Praze chce všechny naučit neplýtvat potravinami

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj byla založena v roce 2009 a je součástí České federace potravinových bank. Téměř 10 let bojuje proti plýtvání potravinami a hladu. Její práce je dostat jídlo k těm, kteří ho potřebují, a pomoci jim tak v jejich mnohdy tíživých životních situacích. V roce 2017 Potravinová banka poskytla potřebným organizacím neuvěřitelných 2 350 tun, což je 198 tun měsíčně.

Případnou výhru bychom věnovali tisku nové edukativní brožury pro školáky. Vymysleli jsme pro ně různé zábavné aktivity, které je naučí, jak předcházet plýtvání potravinami a skladovat potraviny doma. Část výhry se využije na dokoupení koření na náš produkt Zbytkoláda, který se školáky společně uvaříme,“ doplňuje Věra Doušová.

Projekt s názvem „Staň se pěstounem! – beseda s pěstouny spojená s kulturní akcí “ chce šířit osvětu o náhradní rodinné péči a získat nové zájemce

„Staň se pěstounem!“. Takový je název i cíl osvětové a náborové kampaně organizace Amalthea pro rok 2019. Projekt se snaží nabourat ustálené mýty a předsudky, kterými je téma pěstounství opředeno, vyvolat diskuzi o potřebnosti rodiny v životě dítěte, ať vlastní nebo náhradní, namísto ústavní péče, kde dítě nemá šanci se správně rozvíjet.

Většina lidí ji bere rodinu jako něco zcela přirozeného. Někteří z nás ale pocit být součástí rodiny a zažívat společně všední maličkosti nikdy nepoznali. Jsou to děti, které jejich vlastní rodina z různých důvodů nemůže vychovávat. Za aktivní účasti pěstounů budou přestaveny účastníkům besedy možnosti náhradní rodinné péče a proces příprav pěstounů.

Díky získaným financím budeme moci uspořádat besedy v Chrudimi i Pardubicích. Ze zkušeností z předchozích let víme, že pokud je taková beseda s pěstouny přidružena k tematické kulturní akci, počet účastníků, a tím potenciální zájemců o pěstounskou péči, stoupá, “ říká Petr Čada z organizace Amalthea.

Charita Český Těšín potřebuje speciální oblek na projekt „Jak se cítí senior“

Posláním Charity Český Těšín je pomáhat lidem v jejich nepříznivé životní situaci. V důsledku demografického vývoje seniorů přibývá a roste nejen potřeba péče, ale i potřeba podpory osob, které o ně pečují.

Pokud se nám podaří získat podporu veřejnosti, můžeme naše činnosti pro pečující rodiny rozšířit o nácvik péče s pomocí geronto – obleku. Ten umí simulovat stařecké pohyby se všemi omezeními, které s sebou stáří přináší, a tak si může každý na vlastní kůži vyzkoušet, jak se senior cítí. Tato zkušenost může opět napomoci pečujícím lépe pochopit svého blízkého a zvládnout tuto nelehkou situaci,“ vysvětluje Věra Zlá, projektová a PR manažerka z Charity Český Těšín.

Každý se může dostat do situace, kdy se musí postarat o svého rodiče nebo jiného blízkého, který přišel o svou soběstačnost. V tomto případě je Charita Český Těšín připravena ukázat dotyčnému ve vytvořené ukázkové místnosti nebo přímo v domácnosti, jak o nemocného pečovat, poskytnout poradenství, půjčit kompenzační pomůcky do doby vyřízení pomůcky přes pojišťovnu, nabídnout účast v podpůrné skupině a další.