Festival rozvoje a diverzity

Ve dnech od 12. do 29. října jsme si pro všechny kolegy připravili Festival rozvoje a diverzity. Program festivalu je bohatý na různé webináře, které zahrnují témata z každé oblasti rozvoje a diverzity v Tescu.

V Tescu jsou všichni vítáni a chceme, aby byli všichni kolegové respektováni a začleněni do kolektivu. Ceníme si lidí takových, jací ve skutečnosti jsou, a chováme se k nim tak, jak si přejí, abychom se k nim chovali. Je důležité, abyste se v práci cítili bezpečně a měli jste jistotu, že můžete rozvíjet své dovednosti jako součást skvělého týmu. Naším cílem je podporovat dobré a harmonické pracovní prostředí, kde se se všemi kolegy zachází s respektem.