Hlas našich kolegů je pro nás nejdůležitější

22.7.2019

Rádi bychom vás informovali o připravovaném spuštění naší nové komunikační platformy, která bude zavedena ve všech zemích v rámci Tesco skupiny, tzv. Colleague Contribution Panel (CCP). Cílem je vytvořit nové uskupení, na kterém se budou moci setkat zástupci vedení společnosti s kolegy a vyslechnout si je. Účastníci se budou scházet dvakrát ročně s cílem prodiskutovat obavy kolegů a sdílet aktivity vedení společnosti.

Ve střední Evropě vybereme do Colleague Contribution Panelu z každého státu celkem tři zástupce, kteří budou vybíráni ze zaměstnanců obchodů, distribučních center a centrálních kanceláří. Pokud vás CCP zaujalo, zašlete nám maximálně 10 vět a nebo 30-60 sekundové video o tom, co byste na panelu rádi prodiskutovali. Přihlašování je možné od 22. července do 18. srpna na e-mailové adrese CCP_CZ@tesco.com. Vedení společnosti bude na CPP pro střední Evropu zastupovat Mikael Olsson. DŮLEŽITÉ: Angličtiny se nemusíte bát. Na místě bude tlumočník.

První panel se uskuteční od 4. do 5. listopadu 2019 v Praze. Zastupovat své kolegy je skvělá příležitost, ale také zodpovědnost. Rádi bychom proto požádali všechny manažery, aby podpořili členy svých týmů v podávání přihlášek do CCP. Pokud znáte jakéhokoliv kolegu, který není na manažerské pozici, a který dokáže reprezentovat své kolegy, povězte mu, aby se zaručeně přihlásil.

Bližší informace naleznete v souboru Colleague Contribution Panel summary níže.

Společně zajistíme, abychom shromáždili názory všech kolegů ze všech trhů CE a vytvořili smysluplný, pravidelný a obousměrný dialog mezi vedením a kolegy.

Neváhejte se přihlásit a nechte zaznít váš hlas.

Colleague Contribution Panel summary