Little Helps Plan

V Tescu věříme, že i malá pomoc může mít velký účinek. Plán malých pomocí se skládá ze tří pilířů: našich lidí, našich produktů a našeho místa. Vystavili jsme ho na dosavadních úspěšných projektech, které měli pozitivní dopad na naše zákazníky, kolegy a komunity.

„I malá pomoc může mít velký účinek“ je jedna z hlavních hodnot naší společnosti. Pokrývá všechny ty drobnosti, které provádíme každý den v tisících komunitách po celém světě, kde Tesco funguje. Také tím ukazujeme, jak pomáháme větším celosvětovým iniciativám, do kterých jsme zapojení. To je v jádru Little Helps Plan.

Tento plán nám pomáhá vytvořit společnost, ve které spolu kolegové vycházejí nehledě na to, odkud pocházejí; pomáhá našim zákazníkům činit zdravější rozhodnutí a užít si dobrou kvalitu a udržitelné produkty za dostupnou cenu; a pomáhá nám zajistit, aby žádná potravina, která lze sníst, nebyla nikde v našem dodavatelském řetězci zbytečně vyhozena.

Zavazujeme se přispívat do Little Helps Planu ve střední Evropě a náš přístup se zcela shoduje napříč všemi 4 CE zeměmi.