Místa

Chceme nabízet udržitelné produkty za dostupnou cenu všem zákazníkům. Navázali jsme tedy partnerství s dodavateli a výrobci, abychom mohli nabízet kvalitní, zdravé a udržitelné výrobky.

Věříme, že aktivity v místě působení mají skutečný vliv na věci, na kterých záleží našim zákazníkům i kolegům. Největší výhodou kampaně Vy rozhodujete, my pomáháme je vybudování pevných vztahů s lokálními komunitami. Místní lide rozhodují, které nominované projekty dostanou od nás granty.

Ale Vy rozhodujete, my pomáháme není jediný způsob, jak podporujeme místní komunity. Podporujeme naše kolegy v dobrovolnictví a udržujeme dlouholetá partnerství s potravinovými bankami.

Přečtěte si více o Vy rozhodujete, my pomáháme, dobrovolnictví a potravinových bankách.