Naši kolegové jsou skutečnými Tesco Anděly

3.2.2020

Mnoho z vás pravděpodobně zaznamenalo v médiích informace o požáru panelového domu v Kladně, který propuknul v brzkých ranních hodinách v sobotu 25. ledna 2020.

Panelový dům se nachází v Americké ulici naproti našemu hypermarketu, který se díky dobrosrdečnosti našich kolegů stal dočasným azylem pro evakuované obyvatele požárem poškozeného domu. Kolegové z hypermarketu zpřístupnili zázemí prodejny, nabídli asi 30 lidem malé občerstvení a také pro ně zajistili teplé oblečení. Zkrátka zachovali se jako praví Tesco Andělé, kteří nabídli pomoc v pravou chvíli.

Všem kolegům, kteří neváhali v sobotu nabídnou pomocnou ruku, osobně poděkoval oblastní manažer Martin Polič a formátová manažerka Lubica Barčiková. „Je úžasné vidět, jak rychle a s jakým nasazením naši kolegové pomohli evakuovaným lidem, kteří si neměli čas vzít ani osobní věci a teple se obléknout. Proto bychom chtěli ještě jednou poděkovat Vilému Sedláčkovi, Zuzaně Drdákové, Jindře Cechlové, Petře Doušové, Jaroslavu Holbovi a Magdě Bezstarosti.“

Neštěstí se bohužel dotklo i našich kolegyň, které v panelovém domě bydlí, proto se zvažuje jejich finanční podpora z našeho programu Tesco Anděl, který usnadňuje těžké životní chvíle našim kolegům.

Ještě jednou děkujeme všem kolegům z Kladna za jejich obětavost a veškerou pomoc a současně všem kolegům z Tesco, kteří pravidelně posílají příspěvky do programu Tesco Anděl. Jejich zásluhou můžeme pomáhat našim kolegům v podobných situacích.