Naši kolegové podpořili Nemocnici Most

6.4.2021

Pokaždé nás ohromně potěší, když k nám dorazí dopis s pochvalou pro naše zaměstnance. Tentokrát nám napsal pan Petr Landyš z radiodiagnostického oddělení a paní Jaroslava Kilianová z oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče v Nemocnici Most.

Celý dopis a fotografie si můžete prohlédnout níže.


Dobrý den,

chtěl bych jménem RDG oddělení a oddělení DIOP Nemocnice Most poděkovat zaměstnancům a vedení supermarketu Tesco Most za milé předvelikonoční překvapení. Ve středu 31. března napekli a odvezli na naše oddělení sto mazanců. Předání mazanců, jejichž výrobu zajistil pekař pan Miroslav Zikmund, proběhlo za účasti ředitele pana Jiřího Vandrovce a obl. mng. pana Františka Kašpara. Prezentaci zajistila paní Dáša Sluková a za Mostecký deník pan Edvard Beneš. V této nelehké době si velmi ceníme vaší solidárnosti s námi zdravotníky a i my si velmi vážíme mnohdy nedoceněné práce Vašich zaměstnanců. Speciální poděkování patří paní manažerce Daně Maulové za zajištění celé akce.

za RDG oddělení Petr Landyš

za oddělení DIOP Jaroslava Kilianová