Podpoříme projekt ve vašem okolí: Spustili jsme přihlašování do 10. kola Vy rozhodujete, my pomáháme

12.10.2021

Díky našemu grantovému programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ bylo realizováno již 1890 dobročinných projektů, které jsme podpořili částkou 38 700 000 Kč. Tímto číslem ale nekončíme. Nyní podpoříme dalších 270 projektů celkovou částkou 5 040 000 Kč.

11. října bylo spuštěno již 10. kolo projektu Vy rozhodujete, my pomáháme, který se těší velkému zájmu. Neziskové a příspěvkové organizace z celé České republiky mají opět možnost přihlásit své projekty na zlepšení okolního prostředí. Přihlašovaní projektů bude probíhat až do 14. listopadu 2021. O tom, které projekty postoupí do zákaznického hlasování, rozhodne i letos náš odborný garant NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti. Vítězové získají opět 30 000 Kč, projekty na druhém místě 16 000 Kč a 10 000 Kč pro třetí místo. O konečném pořadí vítězů budou rozhodovat naši zákazníci od poloviny ledna do poloviny února 2022 pomocí hlasovacích žetonů. Hlasování bude probíhat ve všech našich prodejnách.

Jistě jsou ve vašem okolí domovy pro seniory, zdravotní či sociální zařízení, školy, školky, knihovny, komunitní centra, dětské domovy či místní spolky, které uvítají finanční podporu. Informujte své okolí o našem programu a pomozte jim získat finanční prostředky na jejich realizaci. Stačí vzít letáček a donést ho do místní neziskové organizace nebo lidem, kteří pracují na projektu, který má za cíl zlepšit vaše okolí.

Přihlašování projektů probíhá opět formou jednoduchého online formuláře, který je dostupný na itesco.cz/pomahame. Projekty, které skončí v zákaznickém hlasování na 2. a 3. místě mohou získaný nadační příspěvek použít buď na realizaci původně přihlášeného projektu v menší míře, nebo jako volné peněžní prostředky k podpoře činnosti vlastní organizace v souladu s Pravidly programu.

Tesco si uvědomuje, jak moc znamená podpora programu pro organizace a místní komunity v této těžké době, proto i v 10. kole se mohou do programu hlásit organizace, jejichž činnost je negativně ovlivněna současnou pandemií vyvolanou onemocněním covid19. Program podpoří projekty na zmírnění dopadů pandemie na komunity. Organizace si mohou z grantu pořídit např. zdravotnické a hygienické pomůcky. Tradičně program podporuje menší lokální dobročinné projekty z oblasti podpory vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, ochrany životního prostředí, volnočasových aktivit, kultury, vědy a sportu, pomoci zdravotné či sociálně znevýhodněným osobám či rodinám v tíživé životní situaci. Nově jsme rozšířili zaměření projektů v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Projekty se mohou v rámci této kategorie zaměřit například na podporu efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, nápravy negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí zmírňování dopadů změny klimatu či prevenci prostřednictvím environmentálního vzdělávání.

Více informací a postup, jak se do programu přihlásit, najdete na itesco.cz/pomahame/.

Díky sdílení informací o programu se může i vaše bydliště změnit k lepšímu!

Děkujeme za vaši podporu programu.