Stravenky v elektronické podobě již tento měsíc!

6.9.2019

Od září 2019 zavádíme pro všechny naše kolegy v pracovním poměru elektronickou stravenkovou kartu, která plně nahradí stravenky papírové. Změna se týká pouze způsobu vyplácení stravného, hodnota stravného, včetně příspěvku, zůstává stejná.

Proč změnu zavádíme?

Pro změnu jsme se rozhodli na základě zpětné vazby od kolegů. Stravenková karta umožňuje větší flexibilitu při čerpání stravného a zároveň zjednodušuje práci provozovnám i centrálním kancelářím při distribuci stravenek. Karta je také mnohem lépe zabezpečena před zneužitím v případě její ztráty.

Co to znamená pro naše kolegy?

Každý kolega obdrží svou Sodexo kartu, kterou bude možné uplatnit při nákupu stejného zboží, jako při současných papírových stravenkách. Aktivace karty proběhne první kontaktní platbou a následného zadání čtyřmístného PIN kódu, který si kolega sám zvolí. Tento PIN si, prosím, zapamatujte. Platba kartou Sodexo je možná ve všech našich obchodech, a dále v celé akceptační síti společnosti Sodexo (současné pokrytí – 19 745 akceptačních míst po celé ČR). Minimální hodnota nákupu není stanovena a zaplatit můžete v maximální výši 500,- Kč za den.

Další výhody

Spolu s kartou vám doporučujeme zřídit si na stránkách společnosti Sodexo váš vlastní uživatelský účet (kolegové z HO obdrželi přihlašovací údaje spolu s kartou). K aktivaci je zapotřebí platná e-mailová adresa. V uživatelském účtu si můžete kontrolovat zůstatek na kartě nebo ji blokovat v případě ztráty. K tomuto účtu si můžete také instalovat mobilní aplikaci, která vám zobrazí akceptační místa ve vašem okolí.

Kolega, který si nechce aktivovat svůj uživatelský účet, nebo nemá email, provádí kontrolu zůstatku či blokaci karty prostřednictvím zákaznické linky Sodexo: E-mail: sodexo@mojebenefity.cz, Telefon: 233 113 435. Ke své identifikaci potřebuje číslo karty (na kartě označené symbolem vidličky s nožem) a bezpečnostní kód, který je uveden v příbalovém letáku v obálce s kartou.

Kdy obdržíte první elektronické stravenky?

Z důvodu mzdové uzávěrky a následného vyhodnocení stravného za celou společnost bude každý měsíc stravné na kartu nahráno zpětně do 15. dne v měsíci. K prvnímu nahrání kreditu dojde 15. září za docházku za měsíc srpen. Platnost stravného nahraného na kartu se řídí stejnými pravidly, jako u papírových stravenek. Stravné nahrané od září 2019 je možné utratit do konce následujícího kalendářního roku (tzn. stravné nahrané v tomto roce bude možné utratit do konce roku 2020).