Světový fond na ochranu přírody

Světový fond na ochranu přírody (WWF) je mezinárodní neziskovou organizací, která se zaměřuje na podporu a ochranu životního prostředí a harmonické soužití lidí s přírodou. Ve střední Evropě patří mezi jejich nejvýznamnější projekty např. ochrana ekosystémů dunajsko-karpatského regionu. Vedle ochrany ohrožených druhů a zachování biologické rozmanitosti se ale WWF soustředí i na podporu udržitelné výroby a spotřeby, což má na přírodu přímý dopad. Tento zájem sdílíme i my a podpora udržitelného a zdravého stravování tak je i hlavním záměrem našeho partnerství.

Více informací o WWF ve střední Evropě se dozvíte na webu https://wwfcee.org/ nebo facebookovém profilu https://www.facebook.com/WWFCEE