Ve spolupráci s C.S.CARGO testujeme první elektrické nákladní vozidlo v reálném provozu v České republice

18.11.2021

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte mi, abych vás informoval o krocích, které podnikáme směrem k udržitelnému podnikání. Jak již víte, jsme odhodláni dosáhnout čistých – nulových emisí skleníkových plynů z našich provozů do roku 2035 a z celého našeho hodnotového řetězce do roku 2050.

Zásobování a přeprava jsou klíčovými součástmi naší činnosti, a proto hledáme cesty, jak naplnit naše ambice v oblasti udržitelnosti. Jsem nesmírně potěšen, že se s vámi mohu podělit o to, že jsme navázali partnerství s C.S.CARGO, naším přepravním partnerem v České republice a na Slovensku, na prvním komerčním testu elektrického nákladního vozidla (Volvo FL Electric) v České republice. V rámci testování tento kamion s nosností až 18 tun přepravoval zboží mezi naším Distribučním centrem v Kralupech a prodejnami v oblasti Prahy. Na fotografie z unikátního testování se můžete podívat níže.

Zkušební oblast byla vybrána kvůli svým specifikům městského rozmístění, které lze popsat relativně krátkými, ale náročnými trasami v hustě obydlených oblastech velkých měst. To nám dává potřebné zkušenosti a data z reálného každodenního provozu.

V oblasti dopravy a distribuce podnikáme i několik dalších aktivit, které nám pomáhají efektivně snižovat spotřebu paliva a s tím související emise. Minimalizujeme například počet prázdných vozidel na silnicích tím, že náš vozový park slouží také k přepravě zboží od dodavatelů zpět do našich distribučních center. Přinesli jsme různá vylepšení norem a technologií souvisejících s našimi vozidly, která přispěla ke snížení emisí. Zároveň vylepšujeme naše plánování cest a systémů, což nám pomáhá vytvářet nejkratší a nejoptimálnější trasy v rámci naší sítě.

Na cestě k udržitelnému podnikání plánujeme udělat ještě mnohem více. Jde o výrazný krok vpřed v České republice. Nadále hledáme nové podněty a technologie, které nám pomohou realizovat naši strategii.

Děkuji,

Jim Whitehead
CE Transport and Logistics Director