Všechny naše obchody jsou zapojeny do darování potravin

6.2.2020

Máme pro vás skvělou novinku. Všechny naše obchody jsou již zapojeny do darování potravin. Jsme tak prvním řetězcem v Česku, jehož všechny obchody pomáhají potravinami lidem v nouzi. Potvrdili jsme tím roli lídra v boji proti plýtvání potravinami a současně ukazujeme, že pomáhat nás zkrátka baví.

Dát jídlu druhou šanci, přesně tímto heslem se řídí potravinové banky, ale i my v Tescu. V oblasti darování potravin jsou potravinové banky klíčovým partnerem. S Federací potravinových bank spolupracujeme již od roku 2013. Pravidelně bankám darujeme potraviny na denní nebo týdenní bázi. „Jsme velmi hrdí na to, že jsme splnili další ze závazků naší společnosti, a to do roku 2020 zapojit do programu darování potravin všechny naše obchody v Česku. Bez ohledu na velikost či lokalitu obchodu dokáže nyní každý z nich pomoci neprodanými čerstvými i trvanlivými potravinami lidem v nouzi. Jen za loňský rok darovaly naše obchody 1 011 tun potravin prostřednictvím Federace potravinových bank, což je nejvíc ze všech maloobchodníků na českém trhu,“ říká náš výkonný ředitel Patrik Dojčinovič.

Darované potraviny jsou prostřednictvím bank distribuovány lidem v nouzi, jedná se zejména o azylové domy, dětské domovy, nebo domovy pro seniory. Nejčastěji se mezi dary objevují trvanlivé potraviny, ovoce, zelenina a pečivo, výjimečně pak i chlazené nebo mražené zboží. Pravidelnost darování se různí podle velikosti prodejny, množství přebytků, kapacity potravinových bank a jejich odběratelských organizací.

„Společnost Tesco je pro nás jeden z klíčových partnerů v oblasti darování potravin. Díky úzké spolupráci jsme schopni neustále navyšovat množství darovaných potravin a tím se společně aktivně podílet na boji proti plýtvání potravinami,“ dodává Veronika Láchová, ředitelka Federace potravinových bank.