Vy rozhodujete, my pomáháme – komu projekty pomůžou?

5.2.2020

Hlasování je v plném proudu. O přízeň zákazníků se opět uchází 270 veřejně prospěšných projektů ze všech koutů České republiky. Terapie a zážitkové akce pro nemocné děti, kurzy vaření pro matky samoživitelky, moderní vybavení dětských domovů, pomoc obětem trestných činů, záchrana kulturního dědictví, obnova naučných stezek či knihovna dostupná pro všechny. To je jen malý výčet výjimečných projektů, které mohou zákazníci v hlasování podpořit. Pojďme si některé projekty představit podrobněji.

THEiA – krizové centrum o.p.s. – Pomoc obětem trestných činů

Může se to stát každému z nás. Život se během vteřiny obrátí naruby. Tragické události, ztráta blízkého, napadení… Denně se setkáváme s lidmi, kteří se stali obětí nebo svědkem trestného činu. Cítí beznaděj, bezradnost, rezignaci nad situací. Často neví, kam se mohou obrátit nebo nemají nikoho, kdo by jim pomohl a ve své situaci zůstávají sami. V našich poradnách bezplatně pomáháme překonat to nejtěžší období, poskytujeme potřebné právní poradenství, provázíme je celým průběhem trestního řízení.

SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Senec

Spolek se aktivně zasazuje o ochranu života a zdraví před požáry, poskytuje pomoc při živelných pohromách a jiných událostech a zároveň podporuje všeobecnou sportovní činnost svých členů a mládeže. Zároveň klade důraz na kolektivní spolupráci mladých hasičů, vede je k zodpovědnosti k přírodě, děti se učí první pomoc, dopravní výchovu či jak předcházet požárům. Jejich projekt cílí především na zkvalitnění výuky nejmenších a hyperaktivních členů na tréninkových soustředěních.

Podpora pečujícím rodinám na Rakovnicku – Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek

Když se rodina ocitne v situaci, kdy jí umírá blízký člověk a chce a může se o něj postarat, potřebuje rychlé a kvalitní informace, jak a s jakou pomocí se o blízkého člověka postarat, aby své dny dožil důstojně, bez bolesti a podle svého přání. Možnost zapůjčení kompenzační pomůcky je pro rodinu zcela zásadní, neboť jim pomáhá ušetřit mnoho sil a zároveň pacientovi zajišťuje profesionální péči v domácím prostředí. Tuto pomoc poskytuje rodinám Nadační fond na podporu rozvoje hospicového hnutí Umění doprovázet.

Jizersko-ještědský horský spolek – vybudování rekreačního zázemí u nových tůní v Jeřmanicích

Na dosud nevyužitém pozemku v Jeřmanicích brzy vzniknou menší vodní plochy, které budou sloužit jako prostor pro rozmnožování obojživelníků a dalších na vodu vázaných živočichů, zároveň je však cílem toto místo oživit prostřednictvím vybudování menšího rekreačního zázemí, které budou moci využívat jak místní obyvatelé, tak návštěvníci přijíždějící například po cyklotrase Odra – Nisa.

Stará škola, z.s.- dílna pro výtvarničení a setkávání

Výměna zkušeností a společně strávený čas smysluplnou a aktivní činností během mezigeneračních setkávání – to jsou hlavní cíle organizace Stará škola. Ta získané finance použije pro vytvoření samostatné výtvarné dílny, která poslouží dětem z mateřského centra, dětské skupiny, základní školy, seniorům z Univerzity 3. věku a také veřejnosti.