Zpráva od Davea Lewise: Little Helps Plan

16.11.2018

Milé kolegyně, milí kolegové,

mám velikou radost, že s vámi dnes mohu sdílet výsledky, kterých jsme dosáhli v prvním roce Little Helps Planu.

Inspirováni třetí z hlavních hodnot naší společnosti „I malá pomoc může mít velký význam“ jsme uvedli náš Little Helps Plan, abychom v Tescu společně udělali změny ve prospěch našich zákazníků, kolegů i komunit. Zaměřili jsme se na naše kolegy, produkty a místa a podnikáme konkrétní kroky, jimiž chceme přispět k pozitivním řešením klíčových environmentálních a společenských výzev v místech a komunitách, kterým pomáháme, a to nyní i v budoucnu.

V prvním roce se nám podařilo dosáhnout dobrého pokroku a veškeré kroky, které každý z vás udělal, nám umožnily uskutečnit změny. Rád bych vyzdvihl několik hlavních bodů, kterých jsme dosáhli:

  • Měříme a zveřejňujeme výši našeho potravinového odpadu. Ve Velké Británii jsme ze 73 % naplnili náš záměr, aby žádné jídlo, které je bezpečné pro lidskou spotřebu, neskončilo v odpadu. Ve střední Evropě se nám podařilo potravinový odpad snížit o 25 %.
  • Díky programu „Tašky pomoci“ a dalším podobným projektům jsme podpořili 17.800 komunit ve Velké Británii, Irsku, střední Evropě a v Asii.
  • Ve Velké Británii jsme se zavázali k ukončení využívání obtížně recyklovatelných materiálů, co se týče obalů produktů našich privátních značek do konce roku 2019. Doposud jsme odstranili 2.000 tun obtížně recyklovatelných materiálů.
  • Ve střední Evropě se nám z našich obchodů podařilo přerozdělit tolik potravinových přebytků, že by postačily na uvaření 48 milionů porcí jídla, kterými lze nasytit lidi v nouzi.
  • Během zářijové konference o zdraví, kterou jsme pořádali ve Velké Británii, jsme spolupracovali s Jamiem Oliverem na podpoře speciální řady potravin, které mají snížený obsah cukru, tuku, soli a kalorií. Těchto potravin se v porovnání s loňským rokem prodalo o 17 % víc.

Podívejte se na toto video, které vám představí další pokrok, kterého jsme dosáhli.

Spolupráce se Světovým fondem na ochranu přírody

Součástí našeho Little Helps Planu je také závazek poskytnout našim zákazníkům cenově dostupné, zdravé potraviny z udržitelných zdrojů. Jsem velice hrdý, že Tesco uzavřelo partnerství s WWF (Světový fond na ochranu přírody) ve Velké Británii a společně se budeme snažit naplnit nákupní košíky našich zákazníků ekologicky „udržitelným“ zbožím.

V průběhu naší spolupráce se soustředíme na tyto klíčové problémy:

  • pomoc zákazníkům nakupovat potraviny z udržitelných zdrojů,
  • obnova hospodářské půdy,
  • snížení množství odpadu produkovaného maloobchodním průmyslem.

Naše spolupráce začne vytvořením nového způsobu měření environmentálních dopadů na obsah průměrného britského nákupního košíku na základě klíčových potravin a ingrediencí. Následně se budeme snažit tuto zátěž snížit o polovinu a zároveň udržet cenovou dostupnost těchto produktů.

Nic z toho však nemůžeme dokázat sami. Proto apelujeme na naše dodavatele, partnery a kolegy, aby se k nám v naší snaze připojili. Pro více informací o naší spolupráci s WWF navštivte naše webové stránky.

Neváhejte mě pravidelně informovat o všem, co děláte pro svět a okolní komunity, v jejichž blízkosti žijete. Velice vám děkuji za vše, co denně děláte, aby i naše malá pomoc mohla opravdu udělat velkou změnu.

S pozdravem

Dave